انجمن توسعه قرارداد هوشمند

مفاهیم دیفای: توکن بازارهای کیوریشن (curation markets)

در نوشته‌ی قبلی‌ام در مورد منحنی پیوند و کاربرد آن در دیفای نوشتم و به ارتباط بین منحنی پیوند و بازارهای کیوریشن اشاره کردم، اما بزارین ببینیم خود بازارهای کیوریشن چی هستن.

توکن بازارهای کیوریشن (curation market)، مدل‌هایی را برای همکاری گروهی و دستاوردهای گروهی ایجاد می‌کنند که با ارزش آن توکن تشویق می‌شوند. یک گروه بر سر یک هدف یا وظیفه توافق می‌کنند و یک توکن دیجیتالی خاص به نام توکن پروژه را از طریق قراردادهای هوشمند ایجاد می‌کنند. شرکت کنندگان از توکن‌های پروژه برای پاداش دادن به موفقیت آمیز بودن اطلاعات مورد توافق استفاده می‌کنند. توکن‌های پروژه برای بررسی اطلاعات صادر می‌شوند که باعث می‌شود هر بار که توکن‌های جدید صادر می‌شوند، ارزش هر توکن افزایش یابد. توکن های صادر شده به متصدیان خاصی که توسط دارندگان توکن در هر موضوع فرعی انتخاب می شوند پیوند داده می شوند. این متصدیان با استفاده از جایگاه متناسب خود در کامیونتی کیوریشن (در هر موضوع)، از اطلاعات خاصی پشتیبانی می‌کنند (معادل «رای موافق») یا می توانند حمایت خود را لغو کنند.

در واقع بازار کیوریشن یک قرارداد هوشمند در اتریوم است که برای یک هدف مشترک یا موضوع خاص دیپلوی می‌شود که اجازه می‌دهد توکن‌هایی را که توسط یک الگوریتم هاردکد تنظیم شده اند، را مینت کرد. هزینه (بر حسب ETH) برای صدور یک توکن با افزایش عرضه افزایش می‌یابد (از آنجایی که توکن‌های بیشتری صادر می‌شوند). با کاهش عرضه، هزینه کاهش می‌یابد (در واقع توکن‌ها از عرضه خارج می‌شوند («سوزانده می‌شوند»).

قیمت توکن‌های پروژه با رابطه بین ارزش یک توکن خاص و عرضه آن تعیین می شود. توکن‌های داخل بازارهای کیوریشن معمولاً از یک منحنی پیوند درجه دوم (قیمت فعلی = عرضه توکن به توان 2) پیروی می‌کنند، اما می‌توانند از منحنی‌های قیمت یا عرضه الگوریتمی دیگر نیز پیروی کنند. پیوند منحنی به این دلیل اتفاق می‌افتد که کاربرانی که توکن‌های پروژه را از طریق قراردادهای هوشمند خریداری می‌کنند، خرید خود را با استفاده از توکن‌های رزرو شده مانند ETH یا EOS انجام می‌دهند که سپس به عنوان سپرده مشترک نگهداری می‌شوند. دارنده توکن‌های پروژه، زمانی که توکن‌های خود را از عرضه فعال توکن‌های پروژه خارج می‌کنند، مقدار متناسبی از عرضه مشترک توکن رزروی را دریافت می‌کنند.

ارزش توکن از استحقاق جریان نقدی آتی یا نشان دادن دقیق احساسات بازار به دست می آید.

4 Likes