جلسه یازدهم (اسلاید‌ها و بقیه منابع)

جلسه یازدهم

در جلسه یازدهم دوره برنامه نویسی قرارداد هوشمند ابتدا مباحث باقی مانده از جلسه دهم شامل چک لیست امنیتی و ابزارهای تحلیل امنیتی تدریس میشود.

در جلسه یازدهم به معرفی و بررسی برخی مباحث پیشرفته در برنامه نویسی سالیدیتی پرداخته می شود. در ابتدا الگوهای طراحی در سالیدیتی معرف می شوند، و سپس به معرفی IPFS که یک سیستم ذخیره فایل غیرمتمکز است پرداخته می شود. سپس مفاهیم و نحوه استفاده از سیستم Ethereum Name Service آموزش داده می شود. در انتهای این جلسه اوراکل ها و انواع آنها معرفی خواهند شد.

Youtube

7 پسندیده

پیپری که در داخل جلسه گفتید (درباره اوراکل ها بود) رو کجا ببینیم؟