جواب سوالات دوره

سلام دوستان وقت بخیر
این سه سوال که توی دوره اومده بود رو کسی میتونه جوابشو بنویسه و یا توضیح بده ؟

قرارداد هوشمندی بنویسید که در توابع مختلف اطالعات دموگرافیک کاربر را از وی
دریافت کند و با توابع دیگر اطالعات را عنوان خروجی نشان دهد.
.2 قراردادی بنویسد که آدرس اتریوم را از کاربر گرفته و موجودی آن آدرس را نشان
دهد.
.3 برنامه ای بنویسید که ورودی اتر به واحد wei بگیرید، قیمت دلاری اتریوم را در تابعی بگیرد ، و تعیین کند این مقدار وی چند دلار است