دریافت اتر رایگان بر روی شبکه های تست اتریوم

شبکه تست Rinkeby

برای دریافت اتر تستی بر روی این شبکه به لینک های زیر می تونید مراجعه کنید:

  • faucet.rinkeby.io: با ایجاد پست و به اشتراک گذاری آدرس ولت خود در یکی از شبکه های اجتماعی و ارسال لینک پست مربوطه به این وب سایت، می توانید بین 3 تا 18.75 اتر رایگان دریافت کنید.

  • faucets.chain.link: از طریق این وب سایت می توانید پس از انتخاب شبکه Rinkeby تنها با وارد کردن آدرس کیف پول خود،میزان 0.1 اتر رایگان دریافت کنید.

شبکه تست Kovan

  • faucets.chain.link: از طریق این وب سایت می توانید پس از انتخاب شبکه Kovan تنها با وارد کردن آدرس کیف پول خود،میزان 0.1 اتر رایگان دریافت کنید.
2 پسندیده

علاوه بر لینک‌های بالا٫ از این لینک هم برای دریافت تست اتر می تونید استفاده کنید:

3 پسندیده