آیا امکان استفاده از چند قرارداد داخل یک پروژه ریکت وجود دارد؟

این امکان وجود دارد که بتوان از چند قرارداد داخل یک پروژه استفاده شود و با web3 هندل کرد؟ بجای ورژن جدید دادن یک اسمارت کانتراکت؟

بله دوست عزیز میتونید از چند contract یک پروژه استفاده کنید و پس از دیپلوی دیگه امکان عوض کردن و بهینه کردن کد های دیپلوی شده رو ندارید
البته با delegatecall میتونید قرارداد های جدید جایگزین کنید
برای مطالعه بیشتر از این تاپیک استفاده کنید

1 پسندیده