راهنمای ارسال آگهی استخدام یا درخواست همکار:

کاربر گرامی در ارسال آگهی استخدام لطفا" موارد زیر را اعلام نمایید:

  • معرفی کلی شرکت یا پروژه مورد نظر:
  • شهر محل استقرار شرکت یا تیم پروژه:
  • امکان دورکاری:
  • پاره وقت یا تمام وقت:
  • با پرداخت حقوق یا به صورت کارآموزی:
  • مهارتهای مورد نیاز:
  • نوع پرداخت (ماهیانه، درصدی ، پروژه ای و…)
  • وضعیت بیمه:
  • میزان سابقه مورد نیاز: