اجرای خودکار یک فانکشن در یک زمان معین

با سلام
اگر بخواهیم یک فانکشن رو در اسمارت کانترکت در یک زمان مشخصی اجرا کنیم چه روش هایی وجود داره؟

در جلسه ششم دوره اموزش برنامه نویسی قراراداد هوشمند در این زمینه توضیحاتی به همراه مثال داده شده است. توصیه می کنم اون جلسه رو ببینید.