استخدام برنامه نویس solidity

ما به دنبال جذب فردی هستیم که توانمندیهای زیر رو داشته باشه:

آشنایی با مفاهیم سیستم های توزیع شده (Distributed Systems, Decentralized System)
آشنایی با مفاهیم بلاک چین (Blockchain) و قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)
آشنایی با Decentralized exchange, Bonding Curve, Automated Market Maker (بسیار مهم)
آشنایی با مفاهیم کریپتوگرافی (Cryptography)
مسلط به برنامه نویسی Solidity
مسلط به Ethers.js یا Web3.js
آشنایی با Truffle or hardhat
آشنایی با ERC-20 و ERC-721 و ERC-1155
آشنایی با Oracles like chainlink, uniswap
حداقل 4 سال سابقه کار در حوزه توسعه قراردادهای هوشمند
آشنایی با برنامه نویسی Golang مزیت محسوب می شود

خوشحال می شیم رزومه تون رو برای ما ارسال کنید.