محدود کردن دسترسی به یک داده خاص در smart contract

برای مخفی کردن و محدود کردن دسترسی به یک داده در smart contract به جز راه هایی مثل استفاده از متغیر های private یا به کار گیری require چه راه های دیگه ای وجود داره ؟
یه جوری که یه فرد خاص فقط بتونه به داده دسترسی داشته باشه

استفاده از متغیرهای private موجب مخفی شدن مقدار اون ها نمیشه. صرفا جلوگیری می کنه از اینکه قراردادهای دیگه بخوان مقدار اون متغیر رو بخونن یا تغییرش بدن. و گرنه مقدار اون متغیر بر روی بلاکچین به صورت پابلیک وجود داره و هرکسی که به بلاکچین دسترسی داره میتونه مقدارش رو مشاهده کنه. تمام مقادیری که در بلاکچین ذخیره می شن به صورت پابلیک هستن.

1 پسندیده