انجمن توسعه قرارداد هوشمند

روش های مقیاس پذیری اتریوم در لایه دوم و بررسی مفهوم Rollup ها (مقاله ویتالیک بوترین)

تو این مقاله ویتالیک بوترین Rollup ها رو توضیح میده و نگاه مختصری هم به بقیه روش های مقیاس پذیری در لایه دوم میندازه

مباحث بررسی شده:

 • تفاوت مقیاس پذیری درلایه اول و دوم
 • نحوه کارکردن کانال های پرداختی ( State channels )
 • نحوه عملکرد فریموورک plasma
 • توضیح مفهوم Rollup ها:
  • Optimistic rollups و fraud proof
  • ZK rollups و validity proofs
  • چگونگی فشرده سازی تراکنش ها در Rollup ها
  • بررسی روش های مختلف انتقال دیتا از لایه دوم به لایه پایه (شبکه اصلی اتریوم)
  • مسئله های باز در دنیای Rollup ها که جای تحقیق دارن هنوز
2 Likes