مشکل اجرا شدن تابع قرار داد هوشمند در react js

با عرض سلام و و قت بخیر.
بنده یه تابع view در قرارداد دارم و وقتی از طریق Remix رانش می کنم به درستی جواب میده و خروجی مورد نظر رو که یک آرایه است میده ولی وقتی همین تابع رو در react اجرا می کنم یک آرایه خالی بر می گردونه.
سوال اینجاست که اگر تابع مشکل داره پس چرا تو Remix اجرا میشه ولی در React خیر؟
کد ها رو در ادامه خدمتتون می فرستم.

عکس قبلی مربوط به تابع در قرارداد هست و عکس فعلی مربوط به کد در react هست.
من SalesId رو تو کنسول نمایش میدم ولی آرایه خالی بر می گردونه

لطفا کامپوننت ری اکت رو اینجا کامل بفرستید تا بهتر بشه بررسی کرد.

1 پسندیده