تست کردن تابع payable با ترافل

سلام. چطور میشه یه فانکشن payable که نیاز به انتقال اتریوم داره تو ترافل تست کرد؟

شما در صورتی که مقداری اتر (msg.value > 0) به فانکشن مورد نظر بفرستید و تست پس بشه٫ درواقع اون فانکشن رو تست کردید.

1 پسندیده

سلام
سوال کمی مبهم هستش! ولی امیدوارم منظورت رو متوجه شده باشم
اگر با java script تست کنی :

const yourSmartContract = artifacts.require("yourSmartContract ");

contract("Test Caption", function(accounts) {
	it("Test Method X", async function() {
		const instance = await yourSmartContract .deployed();
        	await instance.YourMethode(1, { value: web3.utils.toWei('50', 'ether'), from: accounts[0] });

.....//assertation 

}
}
1 پسندیده

سلام.
من هنوز تست نویسی رو شروع نکردم :sweat_smile:. منظورم خود ترافل بود مثل وقتی از خود کنسولش استفاده میکنم. خیلی ممنون :bowing_man: