انجمن توسعه قرارداد هوشمند

تست کردن تابع payable با ترافل

سلام. چطور میشه یه فانکشن payable که نیاز به انتقال اتریوم داره تو ترافل تست کرد؟

شما در صورتی که مقداری اتر (msg.value > 0) به فانکشن مورد نظر بفرستید و تست پس بشه٫ درواقع اون فانکشن رو تست کردید.

1 Likes

سلام
سوال کمی مبهم هستش! ولی امیدوارم منظورت رو متوجه شده باشم
اگر با java script تست کنی :

const yourSmartContract = artifacts.require("yourSmartContract ");

contract("Test Caption", function(accounts) {
	it("Test Method X", async function() {
		const instance = await yourSmartContract .deployed();
        	await instance.YourMethode(1, { value: web3.utils.toWei('50', 'ether'), from: accounts[0] });

.....//assertation 

}
}
1 Likes

سلام.
من هنوز تست نویسی رو شروع نکردم :sweat_smile:. منظورم خود ترافل بود مثل وقتی از خود کنسولش استفاده میکنم. خیلی ممنون :bowing_man: