انجمن توسعه قرارداد هوشمند

پیوندها مفید برای آشنایی سهل تر به پروژه iota

در این تاپیک سعی داریم تا لینک مطالب مهم و حائز اهمیت توکن آیوتا را قرار دهیم تا منابع مفید سریع تر به دست شما برسد.

1 Likes

برای شروع و آشنایی اولیه به پروژه IOTA 2.0 مطلب مختصر زیر بسیار تاکید می شود:

https://blog.iota.org/fully-decentralized-iota-explained-in-under-3-minutes/