موضوعات قابل کار و پژوهش در حوزه ادغام بلاکچین و iot

سلام
من به راهنمایی و مشاوره یک فرد که در حوزه بلاکچین و iot (ادغام این دوحوزه)مطالعه و اطلاعات خوبی داشته باشد نیازدارم تا چند موضوع تحقیقاتی روز و جذاب به من معرفی کنه. تو چه بخش هایی از iot به جز امنیت که پیچیدگی زیادی داره من میتونم بلاکچین و وارد کنم؟ مثلا بلاکچین تو حوزه تخصیص منابع و یا زمانبندی کار در iot کسی کار کرده و یا آشنایی داره ؟
با راهنمایی تون کمک بزرگی برای شناخت موضوع بهم میکنید :rose:

با سلام دو مطلب امنیت و خودکار سازی بنظرم میتونن موارد خوبی باشن
با اینکه گفتید به جز امنیت من باز بحث امنیت رو پیش کشیدم که روی nkn.org تحقیق کنید
بحث autonomous هم در trias