انجمن توسعه قرارداد هوشمند

HackFS Hackathon [July 30, Aug 20, 2021]

هکتان HackFS از سری هکتان‌های EthGlobal٫ در تاریخ ۳۰ جولای تا ۲۰ آگوست برگزار خواهد شد. در این هکتان تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های مانند IPFS یا Filecoin برای ایجاد NFT٫ بازی و یا ابزار‌های اقتصاد غیرمتمرکز می شود.

:spiral_calendar: July 30 - August 20
:gem: Over $100k+ in prizes
:woman_judge:t3: Technical mentors and project feedback sessions
:mountain: High-level summits and talks on current events
:medal_sports: POAP Tokens to show off to your friends

لینک اطلاعات بیشتر و ثبت نام🔗 fs.ethglobal.co

2 Likes