معرفی منبع یادگیری برنامه نویسی قرارداد هوشمند - ethereumdev.io

با این سایت تو سایت های مشابه solidity-by-example آشنا شدم.سر فصل ها به این صورتن و آموزششون کاملا رایگانه! امیدوارم مفید باشه براتون

Getting Started started with Solidity smart contract programming - EthereumDev

2 پسندیده