بررسی تفاوت های اصلی بین توکن های erc20,erc777,erc1155

ممنون میشم اینجا یک داکیومنتی درباره تفاوت توکن ها با استاندارد ها بالا داشته باشیم که راهنمایی برای افرادی باشه به این استانداردها احتیاج دارند.

2 پسندیده

اینجا مقایسه استانداردهای erc721 و erc1155 رو گذاشتیم.
شاید برای دوستانی مناسب باشه.