انجمن توسعه قرارداد هوشمند

استاندارد های مختلف ERC برای توکن های Fungible

منظور از توکن های Fungible توکن های قابل تعویض مثل تتر و دای و … هستش

در مطلب زیر به معرفی و مقایسه سطحی بین استاندارد های معروف و موجود برای این نوع توکن های میپردازه
که معروف ترین این استاندارد ها، استاندارد ERC20 هستش

عنوان هایی که بررسی میشه در مطلب :

  • ERC-20

  • ERC-223

  • ERC-677

  • ERC-777

http://blockchainers.org/index.php/tag/erc-677/

2 Likes