انجمن توسعه قرارداد هوشمند

کیف پول سرد cold wallet

Cold Wallet
کیف پول دیجیتالی
بخص نرم افزاری و یا سخت افزاری است که از رشته کلید خصوصی نگه داری میکند و همینطور عملیاتی مثل هش کردن و رمزنگاری و رمزگشایی را انجام میدهد.
انواع کیف پول:
کیف پول گرم HOT wallet
کیف پولی که دسترسی به اینترنت دارد ، کیف پول های آنلاین در سایت ها و نرم افزار های روی گوشی از این قبیل هستند.
کیف پول سرد Cold wallet
کیف پول هایی که دسترسی به اینترنت ندارند.
به طور کلی کیف پول های کاغذی و سخت افزاری جزو کیف پول های سرد ویا cold wallet هستند.
کیف پول های نرم افزاری را میتوان به صورت کیف پول سرد هم استفاده کرد ، ولی در صورتی که نرم افزار کیف پول این قابلیت را به شما بدهد.
یعنی میتوان از یک گوشی یا یک نرم افزار دسکتاپ که به اینترنت متصل نیست به عنوان کیف پول سرد استفاده کرد،

کیف پول ناظر Watch only
کیف پولی که وجود ان وابسته به کیف پول سرد است، و با Master public key به کیف پول سرد متصل است، وظیفه این کیف پول نظارت و بررسی و تعامل با شبکه بلاکچین است، و میتوان با استفاده از ان تراکنش ها را ایجاد نمود و یا تراکنش های امضا شده را در شبکه پخش broadcast کرد

امضا
عملیات اضا کردن در کیف پول های سرد به چند مرحله تقسیم میشود که کیف پول های سخت افزاری این موارد را ساده سازی کرده و در یک یا چند مرحله انجام میدهند

  1. ساخت تراکنش در کیف پول ناظر

  2. ارسال تراکنش امضا نشده به کیف پول سرد

  3. امضا کردن تراکنش توسط کیف پول سرد

  4. انتقال تراکنش امضا شده به کیف پول ناظر

  5. پخش یا broadcast تراکنش

مراحل به صورت زیر نشان داده میشوند:
ایجاد تراکنش امضا نشده : cHNidP8BAH0CAAAAAXkFET4oCoarX934oNMUC2FCDSDHCm413iHix3SNESBaAQAAAAD9////AsQJAAAAAAAAFgAU63wlTptS+ZU9JSZgv/NxhTFvvulwFwAAAAAAACIAIEpf5rc7ZsCsizmR02C6MlQdx2KAyzWcwn54QaRAihG3CZgKAAABAN4CAAAAAAEBLNwW/mi0LgHEKAwfuaTDH2n0C2RtWwEYGATFsl7vhi8BAAAAAP3///8CWBsAAAAAAAAWABTvZoToTrI4uvpGs97ZDJ0Wt8sbQfwhAAAAAAAAFgAU6GnlzZ/nhCp4r26Dwcjy8rIZp3gCRzBEAiAdhhw3/nIjl4Nq0yrfVAAhrP1HiDUXSRX3svbaEWZwegIgTXWghcm7rZdTuDHnTRPwZ/+bqizy9KyZzEpeudgGqGIBIQIhZ201x6H3wdXhB0M6k+KIBv07EXqRxZPYbjCm68tAcQAAAAAiBgPqIbkF+0uKmPIG+nONQsuntyLO1w6RP+rPI+UYvITOohBZIuJQAAAAgAEAAAAEAAAAACICAhKc8/rg5kuLRMFduDaJQtNzZr2+3BzZqAhOqqYp0UrGEFki4lAAAACAAQAAAAUAAAAAAA==

این تراکنش توسط watch only ولت ایجاد شده و به کیف پول سرد انتقال پیدا میکند
پس از امضا توسط کیف پول سرد تراکنش به صورت زیر در میاید:
020000000001017905113e280a86ab5fddf8a0d3140b61420d20c70a6e35de21e2c7748d11205a0100000000fdffffff02c409000000000000160014eb7c254e9b52f9953d252660bff37185316fbee970170000000000002200204a5fe6b73b66c0ac8b3991d360ba32541dc76280cb359cc27e7841a4408a11b7024730440220225b5cb92f75ce7fc609ddf77a6a3a261e0db86b233a20bfe15ce2c350593a6d02202f3e60caa88607dc6b9b5e458de8e59464ffa92410d7fbec088d778e7ba35a10012103ea21b905fb4b8a98f206fa738d42cba7b722ced70e913feacf23e518bc84cea209980a00

با انتقال این تراکنش به کیف watch only می توان ان را در شبکه پخش کرد و نتیجه را بررسی و مشاهده کرد
1bcc7a4a7290021cb960bd3163caa7a0d329d5a54e4cb674feb152439140154c

1 Likes