انجمن توسعه قرارداد هوشمند

در رابطه با دسته‌بندی کاردانو - Cardano

مباحث مرتبط با شبکه کاردانو و کوین ADA و قرارداد هوشند Plutus.